גלריה - בית ספר באור הגנוז - פלסנר אדריכלים: דוגמא לשימוש מגוון בפרטי טרקוטה

כל הכלול במידע מטעמנו לתכנון וביצוע במוצרים, הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים ואינו מהווה הצעה, המלצה או מפרטים סופיים ומדויקים לביצוע.

מה שמופיע