גלריה - בית ספר יסודי בגן יבנה - לבנים מלאות, קופינגים וספי חלון בתכנונו של האדריכל גידי פובזנר

כל הכלול במידע מטעמנו לתכנון וביצוע במוצרים, הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים ואינו מהווה הצעה, המלצה או מפרטים סופיים ומדויקים לביצוע.

מה שמופיע