גלריה - ריצוף OCRA ב"באשר" רשת מעדניות, עיצבו מיקי הייבלום וגלית שפר

כל הכלול במידע מטעמנו לתכנון וביצוע במוצרים, הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים ואינו מהווה הצעה, המלצה או מפרטים סופיים ומדויקים לביצוע.

מה שמופיע