גלריה - קיר דקורטיבי מלבנים מלאות בשגב - בר יפני, עיצוב פנים: סטודיו ירון טל

כל הכלול במידע מטעמנו לתכנון וביצוע במוצרים, הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים ואינו מהווה הצעה, המלצה או מפרטים סופיים ומדויקים לביצוע.

מה שמופיע